Håkan Mogrens Stiftelse har som ändamål dels att främja forskning och utbildning inom det medicinska området och dels att främja utbildning av musiker inom den klassiska musiken.

Stipendier inom det medicinska området ska ges till personer som lägger stor vikt vid empati och patientkontakt.

Stipendier på det musikaliska området ska ges till musiker som har genomfört sin utbildning och som just påbörjat sin professionella karriär.