Håkan Mogrens Stiftelse utsåg professorn och överläkaren i palliativ medicin, Carl Johan Fürst, till 2014 års mottagare av stiftelsens stipendium inom medicin. Han får priset för och till sina insatser för mänskligt välbefinnande.

Carl Johan Fürst är onkolog och arbetar för att göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för de patienter där ingen bot finns. Under 1980-talet var han med och startade Radiumhemmets konsultverksamhet till andra vårdenheter för att ge cancerpatienter i livets slutskede en värdig vård, och han har varit en ledande person för uppbyggandet av den palliativa vården vid Stockholms Sjukhem.

Carl Johan Fürst är överläkare och sedan 2013 professor i palliativ medicin vid Lunds Universitet och verksamhetschef för Palliativt utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne. Han är anknuten till Institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet och delar sin tid mellan forskning, utveckling, handledning och aktiv klinisk verksamhet.

Läs mer