Håkan Mogrens Stiftelse utsåg överläkaren i onkologi, Elisabet Lidbrink, till 2015 års mottagare av stiftelsens stipendium inom medicin.

Elisabet Lidbrink, överläkare i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, får priset för sitt starka engagemang för kvinnor som drabbas av bröstcancer, samt för att hon ger stöd till och agerar förebild för yngre kolleger med sitt medmänskliga förhållningssätt till patienterna.

Elisabet Lidbrink har över 30 års yrkeserfarenhet som cancerläkare och under alla dessa år har hon kämpat för att bröstcancerpatienter ska få bästa möjliga vård och behandling och för att alla ska bemötas med värdighet och empati.

Hon visar genom eget exempel att mötet med patienten är en oerhört viktig del av vården. Till Elisabet Lidbrink kommer ofta de svåraste fallen, de som får beskedet att behandlingen inte varit verksam och att cancern spridit sig. Mitt i oron och sorgen lyckas Elisabet Lidbrink förmedla hopp till sina patienter. Hon kämpar för att de alltid ska få det yppersta när det gäller behandling och för att de ska få leva ett så friskt liv som möjligt under sin sista tid när alla tänkbara resurser uttömts.

– Elisabet Lidbrink har ett brinnande patientfokus. Hon ger fantastiskt stöd till yngre kolleger på kliniken och är en ledstjärna inom svensk cancervård, säger Håkan Mogren om valet av pristagare.

Läs mer