Håkan Mogrens Stiftelse tilldelade 2016 års medicinstipendium för och till insatser för mänskligt välbefinnande till distriktsläkaren Peter Berggren. Han har genom sitt arbete bland annat skapat förutsättningar till kontinuitet och trygghet för patienter i glesbygden.

Peter Berggrens arbete har bland annat bidragit till att helt nya vårdmodeller tagits fram med hjälp avancerad distansteknik. Patienterna kan exempelvis träffa dietist eller KBT-behandlare med hjälp av videokonferensanläggning och läkare kan lyssna på hjärtljud eller titta ner i patienters halsar på distans tack vare olika tekniska lösningar. Många läkare och sjuksköterskor har genomgått de specialistutbildningar som Peter Berggren varit med och skapa för att personalen ska kunna hantera det nya arbetssättet. Med hjälp av vänorter och vårdcentraler i Australien och Canada utbyts erfarenheter kring distansvårdsarbete.

Läs mer