Folke Hammarqvist, docent i kirurgi vid KI och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, tilldelas 2017 års stipendium ur Håkan Mogrens stiftelse för och till insatser för mänskligt välbefinnande.

Stipendiet består av ett diplom och ett personligt pris om 250 000 kronor. Mottagarna av medicinpriset ska ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra.

Folke Hammarqvist får stipendiet för sin yrkesskicklighet och sitt empatiska förhållningssätt. Förutom stöd och omsorg till patienter och anhöriga, lyssnar han på sina medarbetare och skapar en sann teamkänsla. I motiveringen framhålls också att han är ett gott föredöme inom utbildningsverksamhet med stort engagemang och pedagogisk kompetens.

Läs mer