Valdemar Erling. Foto: Kristin Lidell. 

Håkan Mogrens Stiftelse´s stipendium inom det medicinska området 2019 tilldelades överläkaren Valdemar Erling.

Valdemar Erling är överläkare och forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han tilldelas det medicinska stipendiet 2019 för sitt engagemang och nydanande arbete med att sätta patienten i centrum genom användandet av språket som ett avgörande verktyg i läkekonsten. Han brinner för humanismen inom hälso- och sjukvården och arbetar med att förändra ronden. Som ordförande i Svensk förening för Narrativ medicin har han hängivet och visionärt verkat för att kommunikation med patienten och patientens egen sjukdomsberättelse blir en viktig del i vården. Valdemar Erling är en omtyckt och uppskattad föreläsare som med stort engagemang förmedlar sin kunskap till studenter, AT läkare och kollegor.

I en tid då den tekniska utvecklingen riskerar att föra vården bort från det mänskliga mötet, framstår Valdemar Erlings enträgna och passionerande arbete med språket som ett verktyg i det klinsika arbete som en värdefull motvikt mot en alltför teknisk och  byråkratisk hälso- och sjukvård.