Håkan Mogrens Stiftelse´s stipendium inom det medicinska området 2020 tilldelades överläkaren Nina Cavalli Björkman,  specialist i onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Nina Cavalli Björkman tilldelas Håkan Mogrens stipendium för sitt engagemang och outtröttliga arbete med att synliggöra vården av de allra svårast sjuka.