Håkan Mogrens stipendium ”för och till insatser för mänskligt välbefinnande” på 250 000 kronor tilldelas 2021 överläkaren Karin Petterson.

Karin Pettersson, är överläkare och docent i Obstetrik och Gynekologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har en lång erfarenhet av graviditeter och förlossningar hos högriskpatienter, såsom gravida med infektioner, HIV och Covid-19. Karin Pettersson har även engagerat sig för kvinnor med ryggmärgsskador. Hon har arbetat för att dessa kvinnor ska kunna bli gravida och genomgå en normal graviditet och förlossning. I den gärningen har hon varit mycket framgångsrik och många kvinnor har fått barn genom hennes stöd. Karin har hela sitt yrkesliv engagerat sig i intrauterin fosterdöd och arbetat för ökad kunskap kring detta. Karin Pettersson är en efterfrågad expert i flera olika sammanhang; till exempel är hon engagerad i arbetsgruppen för perinatologi inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Hon är också sakkunnig i Patientskadenämnden