Anders Castor, överläkare i barnonkologi och klinisk etik vid Skånes Universitetssjukhus, får Håkan Mogrens stipendium för sitt arbete med att förbättra vården av barn med cancer, för sitt stora engagemang i etiska frågor inom sjukvården samt för sina stora insatser inom undervisning.

Anders Castors kompetens inom etikfrågor efterfrågas inte bara inom sjukvård och utbildningar, utan också av allmänheten. Han har länge varit intresserad av frågor som är relaterade till medicinsk etik och palliativ vård inom barnmedicin och barnkirurgi. Ett exempel på en sådan fråga är när det är dags att avbryta plågsamma behandlingar av barn som inte går att bota, och hur detta på bästa och mest empatiska sätt kan kommuniceras till föräldrarna. Anders Castor har också lett arbetet med att etablera en etisk kommitté på barnkliniken vid Skåne Universitetssjukhus i Lund.

Genom sin kunskap och sitt stora engagemang har Anders Castor också bidragit till att förbättra vården av barn i utvecklingsländer – alltid med fokus på patienterna och deras familjer.