Stipendiater utses årligen av stiftelsens styrelse med stöd av två sakkunniga urvalskommittéer. En kommitté för medicinområdet i samarbete med Karolinska institutet och en kommitté för musikområdet i samarbete med Kungl. Musikaliska akademien.

Det går inte att ansöka om stipendium ur Håkan Mogrens stiftelse.

Ändamål

Stiftelsen ska ha som ändamål dels att främja utbildning och forskning inom det medicinska området, dels att främja utbildning av musiker inom den klassiska musiken, främst sång.