Medicinpriset 2021

Karin Pettersson 

Med motiveringen: "Karin har framgångsrikt arbetat för att kvinnor med ryggmärgsskador ska kunna bli gravida och genomgå en normal graviditet och förlossning. Hon har dessutom hela sitt yrkesliv engagerat sig och arbetat för ökad kunskap i intrauterin fosterdöd."

Om Karin Pettersson


Karin Pettersson, är överläkare och docent i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har en lång erfarenhet av graviditeter och förlossningar hos högriskpatienter, såsom gravida med infektioner, HIV och Covid-19.


Karin Pettersson har även engagerat sig för kvinnor med ryggmärgsskador. Hon har arbetat för att dessa kvinnor ska kunna bli gravida och genomgå en normal graviditet och förlossning. I den gärningen har hon varit mycket framgångsrik och många kvinnor har fått barn genom hennes stöd.


Karin har hela sitt yrkesliv engagerat sig och arbetat för ökad kunskap i intrauterin fosterdöd. Hon är en efterfrågad expert och engagerad i arbetsgruppen för perinatologi inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi, samt sakkunnig i Patientskadenämnden.