För och till mänskligt välbefinnande

Mogrenstiftelsen

Mogrenstiftelsen delar årligen ut två priser för och till mänskligt välbefinnande, inom medicin respektive klassisk musik. Syftet är att främja forskning och utbildning.


Medicinpriset går till yrkesverksamma kliniker som lägger stor vikt vid empati och patientkontakt, medan musikpriset tilldelas nyutexaminerade musiker som just påbörjat sin professionella karriär.

Så här började det...


Håkan Mogren hittade två viktiga områden som ofta hamnar i skymundan. Han såg hur viktig empatin är inom vården, men hur utrymmet för den minskar allt mer. Och han upplevde den livsglädje som musiken skänker så många människor, men hur unga musiker kämpar för att ha råd att utvecklas. 


I den här filmen berättar vi om varför Mogrenstiftelsen finns och vilka fantastiska individer vi har till uppdrag att prisa. Se den gärna!

Mogrenpriset i musik 2022 går till den 18-åriga trumpetaren Ellinor Bengtson. Priset, 125 000 kronor, motiveras med en kreativitet och teknik som redan tillhör en utvecklad artist snarare än en lovande tonåring.

Mogrenpriset i medicin 2022 går till Ola Björgell, docent och överläkare i diagnostisk radiologi vid Skånes universitetssjukhus. Priset, 250 000 kronor, motiveras med hans arbete för ett stärkt fokus på patientbemötande och med att utbilda vårdpersonal i mänskliga rättigheter.

Varför är patientbemötande så viktigt? 

I ett samhälle där tid alltmer är en bristvara riskerar det mänskliga mötet och empatin att skadas. När mötet med patienten inte ges tillräckligt utrymme är det inte bara ett problem för patienten, utan för hela vården.

Därför satsar vi på unga musiker

Ett starkt kulturliv gör det möjligt för olika åsikter, tankar och känslor att mötas. Genom att stötta unga musiker vill vi bidra till att stärka deras första steg i karriären och på så vis kulturlivet. 

"För att vara patient i dag behöver du vara ganska stark"

"Att vi läkare ges förutsättningar att stanna upp och lyssna på dem vi möter, och själva prioriterar det, är avgörande för en framgångsrik hälso- och sjukvård, säger Ola Björgell."

Läs artikeln i Läkartidningen

Så vill vi göra skillnad

Vi prisar yrkesverksamma kliniker och lovande unga musiker – och vi har goda skäl. Här berättar vi om det.