Musikpriset 2014

Vivianne Holmberg

Med motiveringen: ”Vivianne tog examen vid Operahögskolan i Stockholm 2011 och började därefter som solist på Kungliga Operan. Under skoltiden sågs hon bland annat som Serpetta i Mozarts La finta giardiniera och Despina i Così fan tutte på Drottningholms Slottsteater.”

Foto: Frankie Fouganthin

Om Vivianne Holmberg


Vivianne Holmberg är en sopran som arbetar som solist på Kungliga Operan sedan 2011. Hennes konsertrepertoar innefattar verk som Bachs Johannes passion, Händels Messias, Requiem av Mozart, Brahms och Rutter samt Lars-Erik Larssons Förklädd Gud. Under sommaren 2012 framträdde Vivianne vid Drottningholms Slottsteater som solist jämte Peter Mattei i en scenisk konsert med musik av Mozart.