Medicinpriset 2017

Folke Hammarqvist

Med motiveringen: ”Folke Hammarqvist har en stor yrkesskicklighet och ett empatiskt förhållningssätt. Han prisas för den lyhördhet och pedagogiska förmåga han visar medarbetare, hans förmåga att skapa sann teamkänsla och hans varma stöd och omsorg till patienter och anhöriga.”

Foto: Mia Orling

"Att i sitt läkararbete lyssna på patienters och anhörigas berättelser är en förutsättning för att kunna ställa diagnos och hjälpa. Berättelser från patienterna och de anhöriga, speciellt när förloppet inte har varit optimalt, utgör viktiga argument som man måste lyssna på, särskilt i beslut om förändringar som ju alltid på ett eller annat sätt påverkar våra patienter."

Folke Hammarqvist

Om Folke Hammarqvist


Folke Hammarqvist är docent i kirurgi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han prisas för sin yrkesskicklighet och sitt empatiska förhållningssätt och förmåga att stärka team. Han menar att akutkirurgi och traumatologi är ett utpräglat teamarbete där säkerheten ökar om patienter, anhöriga och hela teamet engageras i omhändertagandet.


Han är ett gott föredöme inom utbildningsverksamhet med stort engagemang och pedagogisk kompetens. Genom åren har över 2000 yngre läkare deltagit i kurser som han har undervisat i, framförallt inom kirurgi, perioperativ vård (vård och behandling i samband med operationstillfället), nutrition och teamträningar.