Pressmeddelande 26 januari 2024

Fabian Mogren ny ordförande i Mogrenstiftelsen

Fabian Mogren, äldste son till grundaren Håkan Mogren, tar över ordförandeposten i Mogrenstiftelsen. Stiftelsen arbetar för att stödja dels läkares arbete med patientbemötande, dels unga musiker på väg mot en professionell karriär.

– När tid och empati alltmer blir en bristvara inom vården, och det blir för riskabelt för unga musiker att satsa på musiken, då blir samhället kallare och kulturlivet fattigare. Jag ser fram emot att utveckla Mogrenstiftelsens arbete och bidra till att våra pristagare kan göra ännu mer nytta för människor, säger Fabian Mogren.

 

Fabian Mogren, född 1977, tar över ordförandeposten efter professor Harriet Wallberg som valt att inte ställa upp till omval. Även tidigare styrelseledamoten Ann-Catherine Sandell har valt att lämna sitt uppdrag.

 

Mogrenstiftelsens donator och grundare Håkan Mogren var svensk ingenjör och ledare inom näringslivet, bland annat som vd för läkemedelsbolaget Astra under många år. Musik och medicin var två brinnande intressen genom hans liv, och med stiftelsen ville han främja utvecklingen inom dem båda.

 

Mogrenstiftelsens viktigaste verktyg är Mogrenpriset som varje år delas ut vid två tillfällen, det ena till en läkare och det andra till en ung musiker. Med en prissumma på 250 000 kronor är Mogrenpriset i medicin Sveriges största pris till kliniskt arbetande läkare, en yrkeskår som oftare uppmärksammas för forskningsframgångar än metodiskt arbete för att stärka patientbemötandet inom vården. Utdelningen av musikpriset sker i samarbete med Kungliga Operan och medicinpriset delas ut i samarbete med Karolinska Institutet.

 

– Den allt större uppmärksamhet som Mogrenpriset skapar ger pristagarna en viktig plattform. Medicinpristagarna får större möjligheter att verka för stärkt fokus på empati i patientmötena, och unga musiker får en synlighet som stärker deras möjligheter att etablera sig som heltidsprofessionella, säger Fabian Mogren.

 

Mogrenstiftelsens nya styrelse består utöver Fabian Mogren av

 

  • Joakim Ahlberg, född 1979, fondförvaltare
  • Lisa Mogren, född 1978, utbildningschef
  • Ursula Liliemark, född 1987, optimeringsanalytiker.

 

Dessutom är Tobias Mogren adjungerad till styrelsen. Tobias Mogren, född 1979, är lärare och Håkan Mogrens yngste son.

Om

Mogrenstiftelsen och Mogrenpriset

Mogrenstiftelsen delar varje år ut tunga priser inom två områden som ofta hamnar i skymundan: Läkare som jobbar för att stärka empatin inom vården och unga lovande musiker i början av sin karriär.

 

Genom priserna på en kvarts miljon kronor vardera bidrar Mogrenstiftelsen till att empati, patientfokus och arbete med mänskliga rättigheter prioriteras högre inom vården och stärker kulturlivet genom att uppmuntra unga musiker att våga satsa på en professionell karriär i ett osäkert fält.

 

Mogrenstiftelsen grundades 2012 av donatorn Håkan Mogren som var svensk ingenjör och ledare inom näringslivet. Musik och medicin var två brinnande intressen genom hans liv, och med stiftelsen ville han främja utvecklingen inom dem båda.

För mer information, kontakta gärna

Fabian Mogren, 070-844 94 23, info@mogrenstiftelsen.se