Medicinpriset 2013

Inger Hagerman

Med motiveringen: ”Inger Hagerman bedriver föredömlig klinisk verksamhet på vetenskaplig grund, särskilt för hjärttransplantationspatienter. Hon är en förebild för sina kollegor och har mycket stor kunskap att förmedla.”

"Det är ett kvitto på att rätt förhållningssätt används och det känns extra hedrande"

Om Inger Hagerman


Inger Hagerman arbetar som överläkare på hjärtkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och bedriver forskning inom bland annat hjärtsvikt vid Karolinska institutet i Huddinge.