Om Håkan Mogren

Håkan Mogren var en svensk ingenjör och chefsperson inom näringslivet, som vid sidan av sin karriär hade ett stort och levande musikintresse.

Håkan Mogren föddes 1944 som son till en snickare i Nacka, söder om Stockholm. Redan som barn utvecklades hans kärlek till musiken. Han hade en stark och klangfull röst och utbildade sig vid Nacka Musikskola. Studier vid Kungliga Tekniska högskolan ledde till en doktorshatt i bioteknik 1974 och sedan vidare till vd-posten på Marabou.

1988 utsågs han till vd för läkemedelsbolaget Astra och i samband med sammanslagningen av Astra och Zeneca till Astra Zeneca övergick han till att vara vice styrelseordförande och därefter styrelseledamot.


Håkan Mogren hade ett stort engagemang vid sidan av vd- och styrelseposter. Han var ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien och Gastronomiska akademien. Han var riddare av franska hederslegionen och Knight of the British Empire. 2009 promoverades han till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet.

När han 2012 grundade Håkan Mogrens stiftelse – för och till mänskligt välbefinnande, förenade han sina två stora intressen genom livet; musik och medicin. I sin roll som ordförande ledde han arbetet med att uppmärksamma yrkesverksamma läkare som stärker det medmänskliga perspektivet inom vården, samt stötta lovande unga musiker i början av sina karriärer. Två uppdrag som kanske är viktigare nu än någonsin.

Håkan Mogren avled den 10 december 2021.