Medicinpriset 2018

Anders Castor

Med motiveringen: ”Anders Castor prisas för sitt arbete med att förbättra vården av barn med cancer, för sitt stora engagemang i etiska frågor inom sjukvården samt för sina stora insatser inom undervisning.”

Foto: Eric Cronberg

Om Anders Castor


Anders Castor är överläkare i barnonkologi och klinisk etik vid Skånes Universitetssjukhus. Han prisas för sitt arbete med att förbättra vården av barn med cancer, för sitt stora engagemang i etiska frågor inom sjukvården samt för sina stora insatser inom undervisning.


Anders Castors kompetens inom etikfrågor efterfrågas inom sjukvård, utbildningar och av allmänheten. Han har länge varit intresserad av frågor som är relaterade till medicinsk etik och palliativ vård inom barnmedicin och barnkirurgi. Som när det är dags att avbryta plågsamma behandlingar av barn som inte går att bota, och hur detta bäst kan kommuniceras till föräldrarna med empati. Anders har lett arbetet med att etablera en etisk kommitté på barnkliniken vid Skåne Universitetssjukhus i Lund.


Genom sin kunskap och sitt stora engagemang har han också bidragit till att förbättra vården av barn i utvecklingsländer – alltid med fokus på patienterna och deras familjer.